استاد میرجلال‌الدین کزازی در دی ماه ۱۳۲۷ در کرمانشاه در خانواده‌ای فرهیخته و فرهنگی که بنیادگذار آموزش نوین در این سامان است، چشم به جهان گشود. خوگیری به مطالعه و دلبستگی پُرشور به ایران و فرهنگ گرانسنگ و جهانی آن را از پدر که مردی آزادمنش و فراخ اندیش و مردم دوست بود به یادگار ستاند. دوره دبستان را در مدرسه آلیانس کرمانشاه گذرانید و از سالیان دانش آموزی با زبان و ادب فرانسوی آشنایی گرفت. سپس دوره دبیرستان را در مدرسه رازی به فرجام آورد و آن‌گاه برای ادامه تحصیل در رشته زبان و ادب پارسی که در چشم او رشته و دانشی است گرامی و سپند، به تهران رفت و در دانشکده ادبیات فارسی و علوم انسانی دانشگاه تهران دوره‌های گوناگون آموزشی را سپری کرد و به سال ۱۳۷۰ به اخذ درجه دکتری در این رشته نائل آمد. او از سالیان نوجوانی نوشتن و سرودن را آغاز کرده است و در آن سالیان با هفته نامه‌های کرمانشاه، همکاری داشته و آثار خود را در آنها به چاپ می‌رسانیده است. او اینک عضو هیأت علمی و استاد تمام در دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی وابسته به دانشگاه علامه طباطبایی است. او افزون بر زبان فرانسوی که از سالیان خُردی با آن آشنایی یافته است، با زبانهای اسپانیایی، آلمانی و انگلیسی نیز آشناست و تاکنون دهها کتاب و نزدیک به دویست مقاله نوشته است و در همایش‌ها و بزم‌های علمی و فرهنگی بسیار در ایران و کشورهای دیگر سخنرانی کرده است. چندی را نیز در اسپانیا به تدریس ایران‌شناسی و زبان فارسی اشتغال داشته است. او گهگاه شعر نیز می‌سراید و نام هنری‌اش در شاعری "زروان" است. ترجمه او از "انه‌اید" اثر "ویرژیل" برنده جایزه بهترین کتاب سال شده است و تألیف او "نامه باستان" نیز که در نُه جلد به چاپ رسیده است، حائز رتبه نخستین پژوهش‌های بنیادی در جشنواره بین‌المللی خوارزمی.

برخی از افتخارات دکتر میر جلال‌الدین کزازی:

 • جایزه بهترین کتاب سال برای ترجمه انه‌اید اثر ویرژیل در سال ۱۳۶۹
 • جایزه نخست پژوهش‌های بنیادین هجدهمین جشنواره خوارزمی برای نامه باستان در سال ۱۳۸۳
 • چهره برگزیده استان کرمانشاه در سال ۱۳۸۴
 •  چهره ماندگار در ادب و فرهنگ در سال ۱۳۸۴
 • نشان زرین و سپاسنامه از بزرگترین انجمن ادبی و فرهنگی یونان، پارناسوس، به عنوان برجسته ترین ایرانی در گسترش و شناسانیدن فرهنگ و ادب یونان در سال ۱۳۸۴
 • پژوهشگر برگزیده در دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی در سال ۱۳۸۵

برخی از آثار دکتر میر جلال‌الدین کزازی:

 • آب و آینه (مجموعه مقاله)
 • از گونه‌ای دیگر (شاهنامه‌شناسی)
 • بیکران سبز (دفتر شعر)
 • پارسا و ترسا (عطارشناسی)
 • پرنیان پندار (مجموعه مقاله)
 • پند و پیوند (حافظ شناسی)
 • تَرجُمانی و تَرزَبانی (هنر ترجمه)
 • تندبادی از کنج (شاهنامه‌شناسی)
 • دُرّ دریای دَری (شاهنامه‌شناسی)
 • دیدار با اژدها (گزارش سفر)
 • دیر مغان (حافظ‌شناسی)
 • رخسار صبح (خاقانی‌شناسی)
 • روزهای کاتالونیا (گزارش سفر)
 • رویا، حماسه، اسطوره (شاهنامه‌شناسی)
 • زیباشناسی سخن پارسی در سه جلد
 • سراچه آوا و رنگ (خاقانی‌شناسی)
 • سوزن عیسی (خاقانی‌شناسی)
 • گذری و نظری بر آثار و احوال (زیست‌نامه)
 • گزارش دشواری‌های دیوان خاقانی (خاقانی‌شناسی)
 • مازهای راز (شاهنامه‌شناسی)
 • نامه باستان  (هفت جلد)

دکتر میر جلال‌الدین کزازی

استاد میرجلال‌الدین کزازی در دی ماه ۱۳۲۷ در کرمانشاه در خانواده‌ای فرهیخته و فرهنگی که بنیادگذار آموزش نوین در این سامان است، چشم به جهان گشود. خوگیری به مطالعه و دلبستگی پُرشور به ایران و فرهنگ گرانسنگ و جهانی آن را از پدر که مردی آزادمنش و فراخ اندیش و مردم دوست بود به یادگار ستاند. دوره دبستان را در مدرسه آلیانس کرمانشاه گذرانید و از سالیان دانش آموزی با زبان و ادب فرانسوی آشنایی گرفت. سپس دوره دبیرستان را در مدرسه رازی به فرجام آورد و آن‌گاه برای ادامه تحصیل در رشته زبان و ادب پارسی که در چشم او رشته و دانشی است گرامی و سپند، به تهران رفت و در دانشکده ادبیات فارسی و علوم انسانی دانشگاه تهران دوره‌های گوناگون آموزشی را سپری کرد و به سال ۱۳۷۰ به اخذ درجه دکتری در این رشته نائل آمد. او از سالیان نوجوانی نوشتن و سرودن را آغاز کرده است و در آن سالیان با هفته نامه‌های کرمانشاه، همکاری داشته و آثار خود را در آنها به چاپ می‌رسانیده است. او اینک عضو هیأت علمی و استاد تمام در دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی وابسته به دانشگاه علامه طباطبایی است. او افزون بر زبان فرانسوی که از سالیان خُردی با آن آشنایی یافته است، با زبانهای اسپانیایی، آلمانی و انگلیسی نیز آشناست و تاکنون دهها کتاب و نزدیک به دویست مقاله نوشته است و در همایش‌ها و بزم‌های علمی و فرهنگی بسیار در ایران و کشورهای دیگر سخنرانی کرده است. چندی را نیز در اسپانیا به تدریس ایران‌شناسی و زبان فارسی اشتغال داشته است. او گهگاه شعر نیز می‌سراید و نام هنری‌اش در شاعری "زروان" است. ترجمه او از "انه‌اید" اثر "ویرژیل" برنده جایزه بهترین کتاب سال شده است و تألیف او "نامه باستان" نیز که در نُه جلد به چاپ رسیده است، حائز رتبه نخستین پژوهش‌های بنیادی در جشنواره بین‌المللی خوارزمی.

برخی از افتخارات دکتر میر جلال‌الدین کزازی:

 • جایزه بهترین کتاب سال برای ترجمه انه‌اید اثر ویرژیل در سال ۱۳۶۹
 • جایزه نخست پژوهش‌های بنیادین هجدهمین جشنواره خوارزمی برای نامه باستان در سال ۱۳۸۳
 • چهره برگزیده استان کرمانشاه در سال ۱۳۸۴
 •  چهره ماندگار در ادب و فرهنگ در سال ۱۳۸۴
 • نشان زرین و سپاسنامه از بزرگترین انجمن ادبی و فرهنگی یونان، پارناسوس، به عنوان برجسته ترین ایرانی در گسترش و شناسانیدن فرهنگ و ادب یونان در سال ۱۳۸۴
 • پژوهشگر برگزیده در دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی در سال ۱۳۸۵

برخی از آثار دکتر میر جلال‌الدین کزازی:

 • آب و آینه (مجموعه مقاله)
 • از گونه‌ای دیگر (شاهنامه‌شناسی)
 • بیکران سبز (دفتر شعر)
 • پارسا و ترسا (عطارشناسی)
 • پرنیان پندار (مجموعه مقاله)
 • پند و پیوند (حافظ شناسی)
 • تَرجُمانی و تَرزَبانی (هنر ترجمه)
 • تندبادی از کنج (شاهنامه‌شناسی)
 • دُرّ دریای دَری (شاهنامه‌شناسی)
 • دیدار با اژدها (گزارش سفر)
 • دیر مغان (حافظ‌شناسی)
 • رخسار صبح (خاقانی‌شناسی)
 • روزهای کاتالونیا (گزارش سفر)
 • رویا، حماسه، اسطوره (شاهنامه‌شناسی)
 • زیباشناسی سخن پارسی در سه جلد
 • سراچه آوا و رنگ (خاقانی‌شناسی)
 • سوزن عیسی (خاقانی‌شناسی)
 • گذری و نظری بر آثار و احوال (زیست‌نامه)
 • گزارش دشواری‌های دیوان خاقانی (خاقانی‌شناسی)
 • مازهای راز (شاهنامه‌شناسی)
 • نامه باستان  (هفت جلد)

دکتر میر جلال‌الدین کزازی

اولین دسترسی به سایت

سه‌شنبه، 7 مرداد 1399، 7:16 عصر  (3 سال 302 روز)

آخرین دسترسی به سایت

شنبه، 27 آذر 1400، 7:51 عصر  (2 سال 159 روز)

دکتر میر جلال‌الدین's Last Accessed Courses

دپارتمان زبان و ادبیات فارسی
فراروانشناسی در ادب پارسی (آنلاین) با پروفسور کزازی
Published
نام‌نویسی خارج از کشور و آزادسازی آی‌پی از طریق تلگرام@ElmInternational شهریه: ۲۵۰ هزار تومانده درصد تخفیف دانشجو...
دپارتمان زبان و ادبیات فارسی
دوره نخست حافظ با پروفسور کزازی
Published
برای ثبت‌نام و اطلاعات بیشتر از طریق واتس‌اپ ۰۹۳۵۲۰۰۰۰۱۲  با ما در پیوند باشید.  ...
دپارتمان زبان و ادبیات فارسی
دوره مجازی شاهنامه با پروفسور کزازی
Published
برای ثبت‌نام و اطلاعات بیشتر از طریق واتس‌اپ ۰۹۳۵۲۰۰۰۰۱۲  با ما در پیوند باشید.  ...

مشخصات فردی

نام

دکتر میر جلال‌الدین

نام خانوادگی

کزازی

زبان دلخواه

فارسی

اولین دسترسی به سایت

سه‌شنبه، 7 مرداد 1399، 7:16 عصر

آخرین دسترسی به سایت

شنبه، 27 آذر 1400، 7:51 عصر