دکتر بختیار سجادی دانشیار زبان و ادبیات انگلیسی در دانشگاه کردستان ایران است. او همچنین بنیانگذار رشته زبان و ادبیات کردی در ایران است.

سجادی در سال 1385با دفاع از رساله خود «تجلی تفکر نیچه در پساساختگرایی» از دانشگاه پونا هندی دکتری فلسفه غرب گرفت.

پس از آن و در سال1389 ، با دفاع از رساله‌ای تحت عنوان «جستجوس هویت سوژه: برخورد انتقادی دیالکتیک و سوبژکتیویته لاکانی- آلتوسری» موفق به دریافت مدرک دکتری زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه اکستر انگلستان شد.


دکتر بختیار سجادی

دکتر بختیار سجادی دانشیار زبان و ادبیات انگلیسی در دانشگاه کردستان ایران است. او همچنین بنیانگذار رشته زبان و ادبیات کردی در ایران است.

سجادی در سال 1385با دفاع از رساله خود «تجلی تفکر نیچه در پساساختگرایی» از دانشگاه پونا هندی دکتری فلسفه غرب گرفت.

پس از آن و در سال1389 ، با دفاع از رساله‌ای تحت عنوان «جستجوس هویت سوژه: برخورد انتقادی دیالکتیک و سوبژکتیویته لاکانی- آلتوسری» موفق به دریافت مدرک دکتری زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه اکستر انگلستان شد.


دکتر بختیار سجادی

اولین دسترسی به سایت

سه‌شنبه، 4 شهریور 1399، 11:51 عصر  (3 سال 332 روز)

آخرین دسترسی به سایت

چهارشنبه، 16 شهریور 1401، 7:17 صبح  (1 سال 319 روز)

دکتر بختیار's Last Accessed Courses

آرشیو وبینارها / دوره‌های دپارتمان نظریه و نقد ادبی
زبان، خود و گفتمان ایدئولوژیک: طرحی التقاطی از سوبژکتیویته
Published
جهت ثبت نام در این دوره روی "قبول دارم و پرداخت" کلیک کنید قبول دارم و پرداخت بازگشت ...
دپارتمان نظریه و نقد ادبی
نشانه‌شناسی انتقادی رمان کُردی با دکتر فرزان سجودی
Published
...
دپارتمان آموزش زبان‌های خارجی
کارگاه گرامر زبان انگلیسی از پایه تا پیشرفته | شنبه ها و دوشنبه‌ها به مدت ۱۲ جلسه از ۷ خرداد | ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۳۰ | دکتر شاهو حوریجانی
Published
کارگاه گرامر زبان انگلیسی از پایه تا پیشرفته شنبه‌ها و دوشنبه‌ها به مدت ۱۲ جلسه از ۷ خرداد | از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲...

مشخصات فردی

نام

دکتر بختیار

نام خانوادگی

سجادی

زبان دلخواه

فارسی

اولین دسترسی به سایت

سه‌شنبه، 4 شهریور 1399، 11:51 عصر

آخرین دسترسی به سایت

چهارشنبه، 16 شهریور 1401، 7:17 صبح