Farzan Sojoodi

دکتر فرزان سجودی متولد ۱۳۴۰ در  گلپایگان، زبان‌شناس، مترجم، نظریه پرداز و نشانه‌شناس ایرانی، استاد تمام گروه نمایش دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر تهران، رئیس سابق گروه نشانه‌شناسی هنر (تا ۱۳۸۷) در فرهنگستان هنر است.

او همچنین از موسسان و اعضای ثابت حلقه نشانه‌شناسی تهران است که یکی از مهم‌ترین هسته‌های پژوهشی ایران در زمینه نقد و نظریه ادبی محسوب می‌شود. 

تالیفات و ترجمه‌های پرشمار او در زمینه نشانه‌شناسی، او را بدل به یکی از مهم‌ترین چهره‌های نشانه‌شناسی در ایران کرده است.
او همچنین در زمینه هنر نمایشی، فلسفه، صور خیال و تاریخ هنر کتاب‌های بسیار ارزنده‌ای را به چاپ رسانده است. 

سوابق فرزان سجودی در حوزه ترجمه:
  • عضو انجمن مترجمان رسمی بریتیش کلمبیا (STIBC) 
  • مترجم مورد اعتماد دولت فدرال کانادا (Accredited Supplier of Translation Bureau of Canada) 
  • مترجم مورد تایید ICBC
  • بیش از 20 سال سابقه ترجمه رسمی در ایران
  • دارای مدرک دکترا در زبان‌شناسی و استاد پیشین زبان‌شناسی دانشگاه هنر تهران

دارالترجمه رسمی دکتر فرزان سجودی در کانادا:

https://www.farzantranslation.ca/#about


دکتر فرزان سجودی

Farzan Sojoodi

دکتر فرزان سجودی متولد ۱۳۴۰ در  گلپایگان، زبان‌شناس، مترجم، نظریه پرداز و نشانه‌شناس ایرانی، استاد تمام گروه نمایش دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر تهران، رئیس سابق گروه نشانه‌شناسی هنر (تا ۱۳۸۷) در فرهنگستان هنر است.

او همچنین از موسسان و اعضای ثابت حلقه نشانه‌شناسی تهران است که یکی از مهم‌ترین هسته‌های پژوهشی ایران در زمینه نقد و نظریه ادبی محسوب می‌شود. 

تالیفات و ترجمه‌های پرشمار او در زمینه نشانه‌شناسی، او را بدل به یکی از مهم‌ترین چهره‌های نشانه‌شناسی در ایران کرده است.
او همچنین در زمینه هنر نمایشی، فلسفه، صور خیال و تاریخ هنر کتاب‌های بسیار ارزنده‌ای را به چاپ رسانده است. 

سوابق فرزان سجودی در حوزه ترجمه:
  • عضو انجمن مترجمان رسمی بریتیش کلمبیا (STIBC) 
  • مترجم مورد اعتماد دولت فدرال کانادا (Accredited Supplier of Translation Bureau of Canada) 
  • مترجم مورد تایید ICBC
  • بیش از 20 سال سابقه ترجمه رسمی در ایران
  • دارای مدرک دکترا در زبان‌شناسی و استاد پیشین زبان‌شناسی دانشگاه هنر تهران

دارالترجمه رسمی دکتر فرزان سجودی در کانادا:

https://www.farzantranslation.ca/#about


دکتر فرزان سجودی

اولین دسترسی به سایت

دوشنبه، 19 خرداد 1399، 12:12 صبح  (3 سال 353 روز)

آخرین دسترسی به سایت

چهارشنبه، 12 اردیبهشت 1403، 8:49 عصر  (24 روز 5 ساعت)

دکتر فرزان's Last Accessed Courses

آرشیو وبینارها / دوره‌های دپارتمان نظریه و نقد ادبی
نشانه شناسی انتقادی ۱ و ۲
Published
          ثبت‌نام خارج از کشور و آزادسازی IP از طریق ElmInternational@ در تلگرام جهت ثبت نام در این دوره از ا...
دپارتمان نظریه و نقد ادبی
نشانه‌شناسی انتقادی سینمای معاصر ایران(دکتر سجودی)
Published
ثبت‌نام متقاضیان خارج از کشور و آزادسازی آی‌پی صرفا از طریق تلگرام@ElmInternational جهت ثبت نام در این دوره از ای...
دپارتمان نظریه و نقد ادبی
نشانه‌شناسی انتقادی: سینمای معاصر ایران بعد از انقلاب با دکتر فرزان سجودی
Published
...

مشخصات فردی

نام

دکتر فرزان

نام خانوادگی

سجودی

زبان دلخواه

فارسی

اولین دسترسی به سایت

دوشنبه، 19 خرداد 1399، 12:12 صبح

آخرین دسترسی به سایت

چهارشنبه، 12 اردیبهشت 1403، 8:49 عصر