دکتر علیرضا جعفری، استادیار گروه زبان انگلیسی در دانشگاه شهید بهشتی تهران است. تخصص وی انگلیسی مدرن، پست مدرن و ادبیات آمریکا با تأکید ویژه بر شعر و نظریه­های شعر است. بیش از دو دهه در دانشگاه­های مختلف ایران در سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری سابقه­ی تدریس دارد و هم­اکنون در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه شهید بهشتی مشغول به تدریس است. ایشان مدرکِ کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را به ترتیب از دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران کسب کرد و از رساله­ی دکتری خود با راهنمایی پروفسور اندروکروزیر از دانشگاه ساسکس، انگلستان، در سال 1385 دفاع کرد. موضوعِ رساله­ی دکتری ایشان خوانشِ انگلیسی مدرن و شعر آمریکایی در پرتو مفاهیم استعاری پول در ادبیات است. او مقالات و کتاب­هایی نیز به زبان­های فارسی و انگلیسی درباره­ی اقتصاد ادبیات، مطالعات ترجمه و شعر پسااستعماری منتشر کرده است. تازه­ترین اثرش کتابی درباره­ی حافظ است که بناست از سوی انتشارات پیام امروز منتشر شود. علایق پژوهشی دکتر جعفری عبارتند از: ادبیاتِ مدرن و پست مدرن؛ ادبیات، پول و اقتصاد؛ ادبیات و اخلاق؛ ادبیات و علم پزشکی؛ فلسفه­ی زبان؛ نظریه­ی ادبی؛ ادبیات تطبیقی؛ زیبایی­شناسی بصری و شنیداری؛ ادبیات و رسانه­ها. دکتر جعفری در حال حاضر معاون پژوهشی گروه و مشاور علمی انجمن دانشجویی جهانی شدن در دانشگاه شهید بهشتی است.


دکتر علیرضا جعفری

دکتر علیرضا جعفری، استادیار گروه زبان انگلیسی در دانشگاه شهید بهشتی تهران است. تخصص وی انگلیسی مدرن، پست مدرن و ادبیات آمریکا با تأکید ویژه بر شعر و نظریه­های شعر است. بیش از دو دهه در دانشگاه­های مختلف ایران در سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری سابقه­ی تدریس دارد و هم­اکنون در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه شهید بهشتی مشغول به تدریس است. ایشان مدرکِ کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را به ترتیب از دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران کسب کرد و از رساله­ی دکتری خود با راهنمایی پروفسور اندروکروزیر از دانشگاه ساسکس، انگلستان، در سال 1385 دفاع کرد. موضوعِ رساله­ی دکتری ایشان خوانشِ انگلیسی مدرن و شعر آمریکایی در پرتو مفاهیم استعاری پول در ادبیات است. او مقالات و کتاب­هایی نیز به زبان­های فارسی و انگلیسی درباره­ی اقتصاد ادبیات، مطالعات ترجمه و شعر پسااستعماری منتشر کرده است. تازه­ترین اثرش کتابی درباره­ی حافظ است که بناست از سوی انتشارات پیام امروز منتشر شود. علایق پژوهشی دکتر جعفری عبارتند از: ادبیاتِ مدرن و پست مدرن؛ ادبیات، پول و اقتصاد؛ ادبیات و اخلاق؛ ادبیات و علم پزشکی؛ فلسفه­ی زبان؛ نظریه­ی ادبی؛ ادبیات تطبیقی؛ زیبایی­شناسی بصری و شنیداری؛ ادبیات و رسانه­ها. دکتر جعفری در حال حاضر معاون پژوهشی گروه و مشاور علمی انجمن دانشجویی جهانی شدن در دانشگاه شهید بهشتی است.


دکتر علیرضا جعفری

اولین دسترسی به سایت

دوشنبه، 10 خرداد 1400، 8:43 عصر  (3 سال 20 روز)

آخرین دسترسی به سایت

شنبه، 26 تیر 1400، 6:09 عصر  (2 سال 338 روز)

دکتر علیرضا's Last Accessed Courses

دپارتمان نظریه و نقد ادبی
نقد اقتصادی نو: نگاهی به ادبیات از منظر پول و اقتصاد با دکتر علیرضا جعفری
Published
شنبه ۲۲ خرداد از ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰ به وقت تهرانتوضیحات:نقد اقتصادى نو به نظر رويكردى ديگر است در ميان خيل عظيم رو...
دپارتمان نظریه و نقد ادبی
شعر یا خط: تکه‌ای از هستی دو سکه با دکتر علیرضا جعفری
Published
شنبه ۲۶ تیر از ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰ به وقت تهران توضیحات: نقد اقتصادى نو به نظر رويكردى ديگر است در ميان خيل عظيم رو...

مشخصات فردی

نام

دکتر علیرضا

نام خانوادگی

جعفری

زبان دلخواه

فارسی

اولین دسترسی به سایت

دوشنبه، 10 خرداد 1400، 8:43 عصر

آخرین دسترسی به سایت

شنبه، 26 تیر 1400، 6:09 عصر