دکتر پانته‌آ. نبى‌ئيان


دکتر پانته‌آ. نبى‌ئيان

اولین دسترسی به سایت

چهارشنبه، 22 اردیبهشت 1400، 3:28 عصر  (2 سال 287 روز)

آخرین دسترسی به سایت

شنبه، 11 شهریور 1402، 12:49 عصر  (175 روز 1 ساعت)

دکتر پانته‌آ.'s Last Accessed Courses

آرشیو وبینارها / دوره‌های دپارتمان نظریه و نقد ادبی
نشانه شناسی انتقادی ۱ و ۲
Published
          ثبت‌نام خارج از کشور و آزادسازی IP از طریق ElmInternational@ در تلگرام جهت ثبت نام در این دوره از ا...
آرشیو وبینارها / دوره‌های دپارتمان نظریه و نقد ادبی
وبینار ضبط شده نظریه: چیستی و چگونگی با دکتر امیرعلی نجومیان
Published
                 ثبت‌نام خارج از کشور و آزادسازی IP از طریق ElmInternational@ در تلگرام جهت ثبت نام ...
دپارتمان نظریه و نقد ادبی
نشانه‌شناسی انتقادی: سینمای معاصر ایران بعد از انقلاب با دکتر فرزان سجودی
Published
...

مشخصات فردی

نام

دکتر پانته‌آ.

نام خانوادگی

نبى‌ئيان

زبان دلخواه

فارسی

اولین دسترسی به سایت

چهارشنبه، 22 اردیبهشت 1400، 3:28 عصر

آخرین دسترسی به سایت

شنبه، 11 شهریور 1402، 12:49 عصر