استاد پانته‌آ. نبی‌ئیان

تحصیلات:

-دکتری تخصصی زبانشناسی همگانی.

-کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی.

-کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی از دانشگاه تهران.

-کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی.

استادیار زبانشناسی همگانی و تمامی میان رشته های آن در مقطع کارشناسی و ارشد در دانشگاه.

-دارای مدرک تافل دکتری زبان انگلیسی با امتیاز عالی.

-تدریس زبان انگلیسی در سطوح بالا و آیلتس.

-تدریس زبان فارسی به غیر فارسی زبانان.

-مترجم همزمان قراردادی سفارت مکزیک در تهران جهت برگزاری جلسات و برخی نشستها.

*مقالات علمی-پژوهشی:

-چاپ مقاله ای با عنوان“The Linguistic Study of Prose Style in “Buf-e-Kur” by Sadegh Hedayat an Iranian writer with respect to the Frequency of Different Types of  Deviation،در مجله International Research Journal of Applied and Basic Sciences © 2013 Available online at www.irjabs.com ISSN 2251-838X / Vol, 4 (6): 1454-1460 Science Explorer Publication.

-چاپ یک مقاله با عنوان  نقد پسااستعماری فیلم گذشته اصغر فرهادی،  ۸بهمن ۱۳۹۴، در  سومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های کاربردی در مطالعات زبان در دانشگاه تهران و کسب گواهینامه ارائه مقاله و سخنرانی در همایش نامبرده.

- چاپ و انتشار یک مقاله علمی – مروری با عنوان بررسی سبک نثر در رمان بوف کور، در مجله پازند، سال۷، شماره۲۶، پیاپی۲۷، پاییز و زمستان، ۱۳۹۰، صص۳۹-۵۹.

- چاپ مقاله  علمی- پژوهشی با عنوان تحلیل نشانه-معناشناختی فرایند تشخیص در گفتمان ادبی:مطالعه موردی پاچه خیزک نوشته صادق چوبک در مجله پژوهش‌های زبانی دانشگاه تهران،دوره ۷، شماره۱، صص۲۵-۵۸.

-چاپ مقاله علمی – پژوهشی با عنوان گسست به مثابه سقوط از تشخیص در بوف کور اثر صادق هدایت، سال۳، دوره۳، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۸، در دوفصلنامه روایتشناسی سال ۳ شماره ۱ بهار تابستان ۱۳۹۸صص ۲۵۱-۲۸۱.

-چاپ یک مقاله علمی– پژوهشی با عنوان تحلیل روایی فرایند تشخیص در چارچوب نشانه-معنا شناسی گفتمانی،مطالعه موردی دسته گل اثرچوبک،دوره۷،شماره۱،صص۲۵-۵۸، در مجله زبان پژوهی دانشگاه الزهرا.

-چاپ مقاله علمی-پژوهشی با عنوان مقایسه هشت داستان کوتاه فارسی بر اساس نقد زن-محور، مجله مطالعات نقد ادبی.

-چاپ مقاله ای باعنوان شهرک اکباتان: نوستالژی هویت یافته درشهروندانلاینhttp://shahrvandonline.ir

-داوری مقالات علمی پژوهشی داخلی.

*تالیفها و ترجمه:

-کتاب شعر به نام "در غروبی سرد و نمناک".

-کتاب شعری به نام غمستان.

-تالیف کتاب تحلیل نشانه-معنا شناسی گفتمانی پنج داستان کوتاه فارسی.

*ترجمه کتاب اهمیت زبانشناسی.

‏-تألیف کتاب conversation strategies and overcoming obstacles به زبان انگلیسی.

-تألیف کتاب اصول روانشناسی زبان.

-تألیف کتاب استراتژیهای خواندن مؤثر و انتقادی.

-تألیف کتاب نگاهی بر زبانشناسی، مکاتب و کاربردها.

-ترجمه کتاب عشق+کار.

ترجمه کتاب وسواسی باشیم یا معمولی.

 

گواهینامه‌های کسب شده در رشته زبانشناسی:

-دارای گواهینامه شرکت در کارگاه اموزشی اکادمی بین المللی علم با موضوع نشانه‌شناسی انتقادی سینمای معاصر ایران بعد از انقلاب به تدریس دکتر فرزان سجودی در مرداد سال ۱۴۰۰.

-دارای گواهینامه دوره ۶ ساعته آموزشی روایتشناسی و سپهرنشانه ایدر انجمن علمی هنر و ادبیات تطبیقی ایران، به تدریس دکتر حمیدرضا شعیری و به تایید دکتر بهمن نامورمطلق در بهمن ۱۴۰۰.

- دارای گواهی شرکت در کارگاه آموزشی نشانه و معنا به تدریس دکترشعیری در آکادمی علم به مدت شش ساعت در بهار ۱۴۰۱.


برگزاری کارگاههای علمی زبانشناسی:

-برگزاری کارگاه زبانشناسی پایه با حضور محقق و تاریخدان مکزیکی و با بیش از هشتاد و پنج دانش پژوه از سراسر دنیا در آکادمی بین المللی علم و اعطای گواهی معتبر.

-برگزاری کارگاه آواشناسی کاربردی با بیش از پنجاه نفر دانش پژوه  در آکادمی بین المللی علم و ارائه گواهی معتبر به شرکت کنندگان

-برگزاری کارگاه روانشناسی زبان با حضور دکتر پیمان رئوفی روانشناس معروف از لس آنجلس و با همکاری سفارت مکزیک، در آکادمی بین المللی علم و اعطای گواهی شرکت در دوره به شرکت کنندگان با ذکر نام سفارت مکزیک برروی گواهی آنها.


مدارک اخذ شده در روانشناسی:

-دارای گواهی شرکت در کارگاه مداخله در بحران خود کشی با تایید وزارت علوم و دانشگاه تهران.

-دارای گواهی شرکت کارگاه 106 ساعته درمان سی‌بی‌تی به تدریس دکتر یعقوب شفیعی فرد دارای دکترای روانشناسی از دانشگاه تهران.

-دارای گواهی شرکت دوره مدیریت خشم با تایید وزارت علوم و دانشگاه تهران از موسسه کارگاههای آزاد دانشگاه تهران.

-دارای گواهی شرکت دوره مدیریت اضطراب با تایید وزارت علوم و دانشگاه تهران از موسسه کارگاههای آزاد دانشگاه تهران.

-دارای گواهی شرکت دوره زوج درمانی و حل تعارضات با تایید وزارت علوم و دانشگاه تهران از موسسه کارگاههای آزاد دانشگاه تهران.

-دارای گواهی شرکت دوره طرحواره درمانی با تایید وزارت علوم و دانشگاه تهران از موسسه کارگاههای آزاد دانشگاه تهران با تایید وزارت علوم و دانشگاه تهران از موسسه کارگاههای آزاد دانشگاه تهران.

-دارای گواهی شرکت دوره اعتیاد بر اساس درمان نگهدارنده MMT با تایید وزارت علوم و دانشگاه تهران از موسسه کارگاههای آزاد دانشگاه تهران با تایید وزارت علوم و دانشگاه تهران از موسسه کارگاههای آزاد دانشگاه تهران.

-دارای گواهی شرکت دوره CBT به تدریس دکتر مایکنبام، بنیانگذار CBT در دنیا و گرفتن گواهی شرکت در دوره با امتیاز12/5 و تایید دانشگاه پسی و خدمات اجتماعی کانادا و تگزاس کالیفرنیا، فلوریدا نیویورک، اهایو و پنسیلوانیا.

-دارای گواهینامه گذراندن یک دوره ۷۱ ساعته بنام روانشناسی درمانی در مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره نیک آوین در سال ۱۴۰۰.دکتر پانته‌آ. نبى‌ئيان

استاد پانته‌آ. نبی‌ئیان

تحصیلات:

-دکتری تخصصی زبانشناسی همگانی.

-کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی.

-کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی از دانشگاه تهران.

-کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی.

استادیار زبانشناسی همگانی و تمامی میان رشته های آن در مقطع کارشناسی و ارشد در دانشگاه.

-دارای مدرک تافل دکتری زبان انگلیسی با امتیاز عالی.

-تدریس زبان انگلیسی در سطوح بالا و آیلتس.

-تدریس زبان فارسی به غیر فارسی زبانان.

-مترجم همزمان قراردادی سفارت مکزیک در تهران جهت برگزاری جلسات و برخی نشستها.

*مقالات علمی-پژوهشی:

-چاپ مقاله ای با عنوان“The Linguistic Study of Prose Style in “Buf-e-Kur” by Sadegh Hedayat an Iranian writer with respect to the Frequency of Different Types of  Deviation،در مجله International Research Journal of Applied and Basic Sciences © 2013 Available online at www.irjabs.com ISSN 2251-838X / Vol, 4 (6): 1454-1460 Science Explorer Publication.

-چاپ یک مقاله با عنوان  نقد پسااستعماری فیلم گذشته اصغر فرهادی،  ۸بهمن ۱۳۹۴، در  سومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های کاربردی در مطالعات زبان در دانشگاه تهران و کسب گواهینامه ارائه مقاله و سخنرانی در همایش نامبرده.

- چاپ و انتشار یک مقاله علمی – مروری با عنوان بررسی سبک نثر در رمان بوف کور، در مجله پازند، سال۷، شماره۲۶، پیاپی۲۷، پاییز و زمستان، ۱۳۹۰، صص۳۹-۵۹.

- چاپ مقاله  علمی- پژوهشی با عنوان تحلیل نشانه-معناشناختی فرایند تشخیص در گفتمان ادبی:مطالعه موردی پاچه خیزک نوشته صادق چوبک در مجله پژوهش‌های زبانی دانشگاه تهران،دوره ۷، شماره۱، صص۲۵-۵۸.

-چاپ مقاله علمی – پژوهشی با عنوان گسست به مثابه سقوط از تشخیص در بوف کور اثر صادق هدایت، سال۳، دوره۳، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۸، در دوفصلنامه روایتشناسی سال ۳ شماره ۱ بهار تابستان ۱۳۹۸صص ۲۵۱-۲۸۱.

-چاپ یک مقاله علمی– پژوهشی با عنوان تحلیل روایی فرایند تشخیص در چارچوب نشانه-معنا شناسی گفتمانی،مطالعه موردی دسته گل اثرچوبک،دوره۷،شماره۱،صص۲۵-۵۸، در مجله زبان پژوهی دانشگاه الزهرا.

-چاپ مقاله علمی-پژوهشی با عنوان مقایسه هشت داستان کوتاه فارسی بر اساس نقد زن-محور، مجله مطالعات نقد ادبی.

-چاپ مقاله ای باعنوان شهرک اکباتان: نوستالژی هویت یافته درشهروندانلاینhttp://shahrvandonline.ir

-داوری مقالات علمی پژوهشی داخلی.

*تالیفها و ترجمه:

-کتاب شعر به نام "در غروبی سرد و نمناک".

-کتاب شعری به نام غمستان.

-تالیف کتاب تحلیل نشانه-معنا شناسی گفتمانی پنج داستان کوتاه فارسی.

*ترجمه کتاب اهمیت زبانشناسی.

‏-تألیف کتاب conversation strategies and overcoming obstacles به زبان انگلیسی.

-تألیف کتاب اصول روانشناسی زبان.

-تألیف کتاب استراتژیهای خواندن مؤثر و انتقادی.

-تألیف کتاب نگاهی بر زبانشناسی، مکاتب و کاربردها.

-ترجمه کتاب عشق+کار.

ترجمه کتاب وسواسی باشیم یا معمولی.

 

گواهینامه‌های کسب شده در رشته زبانشناسی:

-دارای گواهینامه شرکت در کارگاه اموزشی اکادمی بین المللی علم با موضوع نشانه‌شناسی انتقادی سینمای معاصر ایران بعد از انقلاب به تدریس دکتر فرزان سجودی در مرداد سال ۱۴۰۰.

-دارای گواهینامه دوره ۶ ساعته آموزشی روایتشناسی و سپهرنشانه ایدر انجمن علمی هنر و ادبیات تطبیقی ایران، به تدریس دکتر حمیدرضا شعیری و به تایید دکتر بهمن نامورمطلق در بهمن ۱۴۰۰.

- دارای گواهی شرکت در کارگاه آموزشی نشانه و معنا به تدریس دکترشعیری در آکادمی علم به مدت شش ساعت در بهار ۱۴۰۱.


برگزاری کارگاههای علمی زبانشناسی:

-برگزاری کارگاه زبانشناسی پایه با حضور محقق و تاریخدان مکزیکی و با بیش از هشتاد و پنج دانش پژوه از سراسر دنیا در آکادمی بین المللی علم و اعطای گواهی معتبر.

-برگزاری کارگاه آواشناسی کاربردی با بیش از پنجاه نفر دانش پژوه  در آکادمی بین المللی علم و ارائه گواهی معتبر به شرکت کنندگان

-برگزاری کارگاه روانشناسی زبان با حضور دکتر پیمان رئوفی روانشناس معروف از لس آنجلس و با همکاری سفارت مکزیک، در آکادمی بین المللی علم و اعطای گواهی شرکت در دوره به شرکت کنندگان با ذکر نام سفارت مکزیک برروی گواهی آنها.


مدارک اخذ شده در روانشناسی:

-دارای گواهی شرکت در کارگاه مداخله در بحران خود کشی با تایید وزارت علوم و دانشگاه تهران.

-دارای گواهی شرکت کارگاه 106 ساعته درمان سی‌بی‌تی به تدریس دکتر یعقوب شفیعی فرد دارای دکترای روانشناسی از دانشگاه تهران.

-دارای گواهی شرکت دوره مدیریت خشم با تایید وزارت علوم و دانشگاه تهران از موسسه کارگاههای آزاد دانشگاه تهران.

-دارای گواهی شرکت دوره مدیریت اضطراب با تایید وزارت علوم و دانشگاه تهران از موسسه کارگاههای آزاد دانشگاه تهران.

-دارای گواهی شرکت دوره زوج درمانی و حل تعارضات با تایید وزارت علوم و دانشگاه تهران از موسسه کارگاههای آزاد دانشگاه تهران.

-دارای گواهی شرکت دوره طرحواره درمانی با تایید وزارت علوم و دانشگاه تهران از موسسه کارگاههای آزاد دانشگاه تهران با تایید وزارت علوم و دانشگاه تهران از موسسه کارگاههای آزاد دانشگاه تهران.

-دارای گواهی شرکت دوره اعتیاد بر اساس درمان نگهدارنده MMT با تایید وزارت علوم و دانشگاه تهران از موسسه کارگاههای آزاد دانشگاه تهران با تایید وزارت علوم و دانشگاه تهران از موسسه کارگاههای آزاد دانشگاه تهران.

-دارای گواهی شرکت دوره CBT به تدریس دکتر مایکنبام، بنیانگذار CBT در دنیا و گرفتن گواهی شرکت در دوره با امتیاز12/5 و تایید دانشگاه پسی و خدمات اجتماعی کانادا و تگزاس کالیفرنیا، فلوریدا نیویورک، اهایو و پنسیلوانیا.

-دارای گواهینامه گذراندن یک دوره ۷۱ ساعته بنام روانشناسی درمانی در مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره نیک آوین در سال ۱۴۰۰.دکتر پانته‌آ. نبى‌ئيان

اولین دسترسی به سایت

چهارشنبه، 22 اردیبهشت 1400، 3:28 عصر  (1 سال 319 روز)

آخرین دسترسی به سایت

جمعه، 11 آذر 1401، 1:06 عصر  (115 روز 23 ساعت)

دکتر پانته‌آ.'s Last Accessed Courses

آرشیو وبینارها / دوره‌های دپارتمان نظریه و نقد ادبی
نشانه شناسی انتقادی ۱ و ۲
Published
          ثبت‌نام خارج از کشور و آزادسازی IP از طریق ElmInternational@ در تلگرام جهت ثبت نام در این دوره از ا...
آرشیو وبینارها / دوره‌های دپارتمان نظریه و نقد ادبی
وبینار ضبط شده نظریه: چیستی و چگونگی با دکتر امیرعلی نجومیان
Published
                 ثبت‌نام خارج از کشور و آزادسازی IP از طریق ElmInternational@ در تلگرام جهت ثبت نام ...
دپارتمان نظریه و نقد ادبی
نشانه‌شناسی انتقادی: سینمای معاصر ایران بعد از انقلاب با دکتر فرزان سجودی
Published
...

مشخصات فردی

نام

دکتر پانته‌آ.

نام خانوادگی

نبى‌ئيان

زبان دلخواه

فارسی

اولین دسترسی به سایت

چهارشنبه، 22 اردیبهشت 1400، 3:28 عصر

آخرین دسترسی به سایت

جمعه، 11 آذر 1401، 1:06 عصر