یاسمن سجادی

عکس یاسمن سجادی

اولین دسترسی به سایت

یکشنبه، 12 اردیبهشت 1400، 5:53 عصر  (177 روز 13 ساعت)

آخرین دسترسی به سایت

چهارشنبه، 24 شهریور 1400، 10:43 عصر  (41 روز 8 ساعت)

یاسمن's Last Accessed Courses

دپارتمان نظریه و نقد ادبی
نشانه‌شناسی انتقادی: سینمای معاصر ایران بعد از انقلاب با دکتر فرزان سجودی
Published
...

مشخصات فردی

نام

یاسمن

نام خانوادگی

سجادی

زبان دلخواه

فارسی

اولین دسترسی به سایت

یکشنبه، 12 اردیبهشت 1400، 5:53 عصر

آخرین دسترسی به سایت

چهارشنبه، 24 شهریور 1400، 10:43 عصر

آدرس پست الکترونیک

yasamansajadi482@gmail.com

فعالیت‌های اخیر

Courses I'm taking

1

My profile views

216