علیرضا ارواحی

علیرضا ارواحی

اولین دسترسی به سایت

پنج‌شنبه، 9 اردیبهشت 1400، 6:28 عصر  (1 سال 332 روز)

آخرین دسترسی به سایت

جمعه، 10 اردیبهشت 1400، 6:37 عصر  (1 سال 331 روز)

علیرضا's Last Accessed Courses

مدرسه مطالعات فیلم
هویت‌های داغ‌خورده در فیلم‌های مستند و داستانی با بررسی موردی فیلم‌های کامران شیردل | با ارائه علیرضا ارواحی
Published
برای ورود به صفحه درس روی پوستر و سپس view را کلیک کنید ...

مشخصات فردی

نام

علیرضا

نام خانوادگی

ارواحی

زبان دلخواه

فارسی

اولین دسترسی به سایت

پنج‌شنبه، 9 اردیبهشت 1400، 6:28 عصر

آخرین دسترسی به سایت

جمعه، 10 اردیبهشت 1400، 6:37 عصر