دکتر سید علی روحانی دانشیار دانشگاه هنر در گروه آموزشی سینما است. 

دکتر سید علی روحانی

دکتر سید علی روحانی دانشیار دانشگاه هنر در گروه آموزشی سینما است. 

دکتر سید علی روحانی

اولین دسترسی به سایت

شنبه، 19 مهر 1399، 6:00 عصر  (3 سال 195 روز)

آخرین دسترسی به سایت

پنج‌شنبه، 26 خرداد 1401، 9:03 عصر  (1 سال 311 روز)

دکتر سید علی's Last Accessed Courses

مدرسه مطالعات فیلم
جامعه شناسی انتقادی و زیبایی شناسیِ سینما با دکتر علی روحانی
Published
...
مدرسه مطالعات فیلم
موج نو در سینمای شرق؛ درآمدی بر سینمای معاصر در کره جنوبی و هنگ‌کنگ | دکتر علی روحانی | پنجشنبه‌ها از ساعت ۱۹ تا ۲۱ | موسسه خوانش و آکادمی بین‌المللی علم
Published
...

مشخصات فردی

نام

دکتر سید علی

نام خانوادگی

روحانی

زبان دلخواه

فارسی

اولین دسترسی به سایت

شنبه، 19 مهر 1399، 6:00 عصر

آخرین دسترسی به سایت

پنج‌شنبه، 26 خرداد 1401، 9:03 عصر