دکتر مرتضی بابک معین


مرتضی بابک معین، نشانه‌شناس، معناشناس، منتقد ادبی و هنری ایرانی و دانشیار گروه زبان فرانسه است.

تحصیلات و فعالیت‌ها

مرتضی بابک معین دارای مدرک دکتری زبان و ادبیات فرانسه است. او تحصیلات عالی خود را در سال ۱۳۸۴ به پایان رساند و عضو هیئت علمی دانشگاه به تدریس و پژوهش اشتغال دارد. او عضو هیئت تحریریه مجله فرانسوی قلم و دو فصلنامه روایت‌شناسی است. نقد گفتمان ادبی و تحلیل آثار هنری از جمله فعالیت‌های مرتضی بابک معین هستند.

دکتر معین تاکنون بیش از ۶۰ مقاله علمی به زبان‌های فارسی و فرانسه منتشر نموده‌است. 

او عضو حلقه نشانه‌شناسی تهران از سال ۱۳۸۲ تا کنون و عضو انجمن نقد ادبی ایران و انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه می‌باشد. 

برگزاری کارگاه‌های علمی، تحلیل گفتمان هنری، نشانه‌شناسی و نقد مضمونی، ویرایش علمی کتاب و داوری مقالات ازدیگر فعالیت‌های او است.

مرتضی بابک معین تاکنون ۴ بار به عنوان پژوهشگر برتر و استاد نمونه در کشور انتخاب شده‌است.

آثار

 • ساختار افق در شعر معاصر فرانسه، مرتضی بابک معین، ۱۳۹۷، تهران: سمت، شابک ‎۹۷۸-۶۰۰-۰۲-۰۵۸۵-۰
 • ابعاد گمشده معنا در نشانه‌شناسی روایی کلاسیک، مرتضی بابک معین، ۱۳۹۶، تهران: علمی و فرهنگی، شابک ‎۹۷۸-۶۰۰-۴۳۶-۳۳۱-۰
 • معنا به مثابه تجربه زیسته، مرتضی بابک معین، ۱۳۹۴، تهران: سخن، شابک ‎۹۷۸-۹۶۴-۳۷۲-۷۲۱-۵
 • چیستی ترجمه در هرمنوتیک، مرتضی بابک معین، ۱۳۹۲، تهران: سخن، شابک ‎۹۷۸-۹۶۴-۳۷۲-۶۲۸-۷
 • آگاهی نقد، مرتضی بابک معین، ۱۳۹۰، نشر علمی، شابک ‎۹۷۸-۹۶۴-۲۲۴-۳۳۳-۴
 • نقد مضمونی؛ آرا، اندیشه‌ها و روش‌شناسی ژرژ پوله، مرتضی بابک معین، ۱۳۸۹، تهران: علمی و فرهنگی، شابک ‎۹۷۸-۶۰۰-۱۲۱-۲۰۸-۶
 • زیبایی‌شناسی نفی در آثار مالارمه، مرتضی بابک معین، ۱۳۸۹، تهران: نشر علم، شابک ‎۹۷۸-۹۶۴-۲۲۴-۲۳۱-۳
 • کتاب مفاهیم پدیدارشناسی در آثار مارسل پروست در دست چاپ


دکتر مرتضی بابک معین

دکتر مرتضی بابک معین


مرتضی بابک معین، نشانه‌شناس، معناشناس، منتقد ادبی و هنری ایرانی و دانشیار گروه زبان فرانسه است.

تحصیلات و فعالیت‌ها

مرتضی بابک معین دارای مدرک دکتری زبان و ادبیات فرانسه است. او تحصیلات عالی خود را در سال ۱۳۸۴ به پایان رساند و عضو هیئت علمی دانشگاه به تدریس و پژوهش اشتغال دارد. او عضو هیئت تحریریه مجله فرانسوی قلم و دو فصلنامه روایت‌شناسی است. نقد گفتمان ادبی و تحلیل آثار هنری از جمله فعالیت‌های مرتضی بابک معین هستند.

دکتر معین تاکنون بیش از ۶۰ مقاله علمی به زبان‌های فارسی و فرانسه منتشر نموده‌است. 

او عضو حلقه نشانه‌شناسی تهران از سال ۱۳۸۲ تا کنون و عضو انجمن نقد ادبی ایران و انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه می‌باشد. 

برگزاری کارگاه‌های علمی، تحلیل گفتمان هنری، نشانه‌شناسی و نقد مضمونی، ویرایش علمی کتاب و داوری مقالات ازدیگر فعالیت‌های او است.

مرتضی بابک معین تاکنون ۴ بار به عنوان پژوهشگر برتر و استاد نمونه در کشور انتخاب شده‌است.

آثار

 • ساختار افق در شعر معاصر فرانسه، مرتضی بابک معین، ۱۳۹۷، تهران: سمت، شابک ‎۹۷۸-۶۰۰-۰۲-۰۵۸۵-۰
 • ابعاد گمشده معنا در نشانه‌شناسی روایی کلاسیک، مرتضی بابک معین، ۱۳۹۶، تهران: علمی و فرهنگی، شابک ‎۹۷۸-۶۰۰-۴۳۶-۳۳۱-۰
 • معنا به مثابه تجربه زیسته، مرتضی بابک معین، ۱۳۹۴، تهران: سخن، شابک ‎۹۷۸-۹۶۴-۳۷۲-۷۲۱-۵
 • چیستی ترجمه در هرمنوتیک، مرتضی بابک معین، ۱۳۹۲، تهران: سخن، شابک ‎۹۷۸-۹۶۴-۳۷۲-۶۲۸-۷
 • آگاهی نقد، مرتضی بابک معین، ۱۳۹۰، نشر علمی، شابک ‎۹۷۸-۹۶۴-۲۲۴-۳۳۳-۴
 • نقد مضمونی؛ آرا، اندیشه‌ها و روش‌شناسی ژرژ پوله، مرتضی بابک معین، ۱۳۸۹، تهران: علمی و فرهنگی، شابک ‎۹۷۸-۶۰۰-۱۲۱-۲۰۸-۶
 • زیبایی‌شناسی نفی در آثار مالارمه، مرتضی بابک معین، ۱۳۸۹، تهران: نشر علم، شابک ‎۹۷۸-۹۶۴-۲۲۴-۲۳۱-۳
 • کتاب مفاهیم پدیدارشناسی در آثار مارسل پروست در دست چاپ


دکتر مرتضی بابک معین

اولین دسترسی به سایت

شنبه، 12 مهر 1399، 4:32 عصر  (3 سال 260 روز)

آخرین دسترسی به سایت

چهارشنبه، 6 بهمن 1400، 3:56 عصر  (2 سال 145 روز)

دکتر مرتضی بابک's Last Accessed Courses

دپارتمان نظریه و نقد ادبی
شکل‌گیری هویت به واسطه دیگربودگی در اندیشه اریک لاندوفسکی
Published
برای ورود به درس روی عکس دوره کلیک کرده و بعد view...
دپارتمان نظریه و نقد ادبی
دوره خوانش میشل کولو از تجربه‌های شاعرانه پروست: بر اساس ساختار افق هوسرل | دکتر مرتضی بابک معین
Published
دوره مجازیخوانش میشل کولو از تجربه‌های شاعرانه پروست: بر اساس ساختار افق هوسرلدکتر مرتضی بابک معینبه مدت ۳ ...

مشخصات فردی

نام

دکتر مرتضی بابک

نام خانوادگی

معین

زبان دلخواه

فارسی

اولین دسترسی به سایت

شنبه، 12 مهر 1399، 4:32 عصر

آخرین دسترسی به سایت

چهارشنبه، 6 بهمن 1400، 3:56 عصر