مدیر و موسس آکادمی بین‌المللی علم

خلبان و استاد خلبان

اسپرانتودان

دبیر سازمان جوانان اسپرانتیست ایران

محقق حوزه تکنولوژی آموزشی - هوش مصنوعی - واقعیت افزوده و واقعیت مجازی

مدرس بین المللی زبان انگلیسی ویژه هوانوردی، دارای

TESOL IV & Diploma of TESOL, LTi Australia 

کارشناس مترجمی زبان انگلیسی

کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه علامه طباطبائی

دانشجوی هوانوردی و استاد خلبان هواپیماهای تفریحی (لوکس) و تجاری سبک و فوق سبک در ایران - قطر - امارات - فیلیپین و کویت

کارشناس مهندسی هوافضا سید مجتبی جعفری

مدیر و موسس آکادمی بین‌المللی علم

خلبان و استاد خلبان

اسپرانتودان

دبیر سازمان جوانان اسپرانتیست ایران

محقق حوزه تکنولوژی آموزشی - هوش مصنوعی - واقعیت افزوده و واقعیت مجازی

مدرس بین المللی زبان انگلیسی ویژه هوانوردی، دارای

TESOL IV & Diploma of TESOL, LTi Australia 

کارشناس مترجمی زبان انگلیسی

کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه علامه طباطبائی

دانشجوی هوانوردی و استاد خلبان هواپیماهای تفریحی (لوکس) و تجاری سبک و فوق سبک در ایران - قطر - امارات - فیلیپین و کویت

کارشناس مهندسی هوافضا سید مجتبی جعفری

اولین دسترسی به سایت

چهارشنبه، 6 فروردین 1399، 9:09 عصر  (3 سال 254 روز)

آخرین دسترسی به سایت

سه‌شنبه، 14 آذر 1402، 2:29 عصر  (4 ساعت 19 دقیقه)

سید مجتبی's Last Accessed Courses

دپارتمان آموزش زبان‌های خارجی
Pronunciation Tips
Published
پس از یادگیری دشوار ترین مراحل زبان؛ یعنی مکالمه و قواعد؛ نوبت به جذاب ترین قسمت آن می رسد. مرحله ای که اگر به ...
اتمام ثبت‌ نام
Esperanto
Published
...
اتمام ثبت‌ نام
Online Private Class 16
Published
...

مشخصات فردی

نام

سید مجتبی

نام خانوادگی

جعفری

زبان دلخواه

فارسی

اولین دسترسی به سایت

چهارشنبه، 6 فروردین 1399، 9:09 عصر

آخرین دسترسی به سایت

سه‌شنبه، 14 آذر 1402، 2:29 عصر

تلفن

+982122964234